نویسنده = تتنکابنی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پارامتریک خطوط لوله‌ی فولادی مدفون در تقاطع گسل‌های فعال

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 99-107

وهاب بلوردی؛ علی بخشی؛ محمد تتنکابنی