نویسنده = اخلاق پسند، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای جذب و بازیابی کروم (6+) از محلول آبی توسط جاذب پلی آنیلین – کربن فعال

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 69-75

سوده هشت و چهار؛ حمزه اخلاق پسند؛ سیدمهدی برقعی