نویسنده = بیات، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. سیاست راهبردی فناوری اطلاعات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 18-24

غلامرضا بیات