نویسنده = آذر، الهه
تعداد مقالات: 2
1. الگوریتم جستجوی تابو برای تعیین پارامترهای ثابت معیارهای گسیختگی سنگ

دوره 33.2، شماره 2.2، تابستان 1396، صفحه 25-33

10.24200/j30.2017.4557

الهه آذر؛ محمود ناجی؛ منصور پرویزی


2. مطالعه عددی پدیده ی جوشش ماسه های روان در مجاورت دیواره ی آب‌بند

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 113-121

الهه آذر؛ پرویز منصوری؛ محمد صدقی اصل