نویسنده = ایرانمش، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ستون‌های فلزی پرشده با بتن به روش اجزاء محدود غیر خطی

دوره 19، شماره 23، بهار 1382، صفحه 3-12

عباس ایرانمش؛ سیدحمید هاشمی