نویسنده = امتیازی، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-72

علی دهنوی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ گیتی امتیازی