نویسنده = اربابی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احتمالاتی رفتار غیرخطی دیوارهای بنّایی با و بدون کلاف

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-84

محمدجواد جبارزاده؛ فریدون اربابی