نویسنده = اکرامی، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 33-39

محمد رضا اکبر‌پور؛ علی اکبر اکرامی


2. اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


3. تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی