نویسنده = افراز حبیبی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بار نهایی گسیختگی پل‌های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 3-9

مریم افراز حبیبی؛ محمد تقی احمدی