نویسنده = چاوشیان، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فراوانی وقوع خشکسالی بر اساس توسعه ی یک شاخص استاندارد دو متغیره (بارش-رواناب)

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.1355

سیدعلی چاوشیان؛ غلامرضا نیک روش؛ ناصر دهقانیان؛ علیرضا نیک روش