نویسنده = جلالی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. محیطی برای تولید برنامه از توصیف صوری

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 42-53

سیدحسن میریان حسین آبادی؛ آرش جلالی