نویسنده = بیگی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 54-77

محمد رضا میبدی؛ حمید بیگی؛ مسعود طاهر خانی