نویسنده = بخش دامنی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 86-92

ماهرخ غنی شایسته؛ معصومه نصیری کناری؛ رسول بخش دامنی