نویسنده = امین، مینو
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تزریق باکتری بر روی کاهش سرعت فرسایش ماسه

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 13-19

مینو امین؛ سیدمحمدعلی زمردیان