نویسنده = اندرامی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 109-118

حمید متین نیکو؛ مصطفی زین الدینی؛ همایون استکانچی؛ سید مهدی اندرامی