نویسنده = حاجی نوروزی، شادی
تعداد مقالات: 1
1. یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سیدتقی اخوان نیاکی