نویسنده = باقری نسب، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زهکش چتری در تونل پوشش‌دار دایروی عمیق تحت تراوش پایدار

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 121-133

محمود هاشمی؛ علی حسین بالام؛ علی باقری نسب