نویسنده = پورحسینی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه‌ی سست مقاوم‌شده با لایه‌ی ماسه‌ی مسلح

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 73-79

رضا پورحسینی؛ سید نوید حسینی ناوی