نویسنده = بیات، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری