نویسنده = باقری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 21-29

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورک قره پتیان