نویسنده = الوانچی، امین
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی-مناقصه-ساخت در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.2129.2100

امین الوانچی


2. ارزیابی و پیشنهاد راهکار مقابله با عوامل موثر بر تاخیر در روند اجرای پروژه‌های مسکونی در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2285.2163

امین الوانچی؛ نیما فرمانی؛ سیامک حاجی یخچالی


3. ارزیابی مشکلات فضاهای عمومی پارک خودرو از دید شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20927

امین الوانچی؛ نادر مقدم