نویسنده = اقبالی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر طول ناحیه ی تسلیم در عملکرد لرزه یی مهاربندهای کمانش تاب

دوره 33.2، شماره 2.2، تابستان 1396، صفحه 69-77

10.24200/j30.2017.4564

مرتضی رئیسی دهکردی؛ امیر محمد فروغی؛ مهدی اقبالی