نویسنده = حاجی کاظمی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی شیخی؛ حسن حاجی کاظمی