نویسنده = جلیلی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) رویکردی برای ساخت خودکار راستی‌آزمای رفتار حین اجرای نرم افزار‌های حساس به ایمنی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 81-101

سید مرتضی بابامیر؛ سعید جلیلی