نویسنده = جعفری، عطا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره‌ی شمع‌های درجای مستقر در سنگ

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 51-63

ابوالفضل اسلامی؛ سامیه رضازاده؛ عطا جعفری