نویسنده = بلوری بزاز، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-95

جعفر بلوری بزاز؛ جواد کشاورز