نویسنده = ایثاری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات بازشدگی دره در پراکنش امواج زمین لرزه

دوره 33.2، شماره 2.1، تابستان 1396، صفحه 93-105

10.24200/j30.2017.4547

رضا تاری نژاد؛ محسن ایثاری؛ سید امیر علوی