نویسنده = براتی، خالق
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل تحلیل سلسله‌مراتبی جهت انتخاب روش مناسب اجرای پروژه‌ها

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 117-123

مسعود مفید؛ خالق براتی