نویسنده = برقعی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای جذب و بازیابی کروم (6+) از محلول آبی توسط جاذب پلی آنیلین – کربن فعال

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 69-75

سوده هشت و چهار؛ حمزه اخلاق پسند؛ سیدمهدی برقعی


2. بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 97-105

سیدمهدی برقعی؛ مریم لاهیجی؛ امیرحسام حسنی؛ محمود سالاری؛ مجتبی صیادی