نویسنده = امیدوار، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 29-35

بابک امیدوار؛ ندا داریوندی؛ محمد رحیمیان؛ اسدالله نورزاد