نویسنده = تسنیمی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار لرزه‌یی میان‌قاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح تحت اثر هم‌زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 109-119

محسن علی نژاد؛ مسعود سلطانی محمدی؛ عباسعلی تسنیمی