نویسنده = بخشی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار اتصالات خورجینی تحت تاثیر مداوم بار ثقلی و جانبی

دوره 33.2، شماره 1.1، بهار 1396، صفحه 73-80

10.24200/j30.2017.1289

حسین بخشی؛ فاطمه فقیه خراسانی؛ مهراله رخشانی مهر