نویسنده = آدم پیراء، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی فیزیکی و شبیه سازی عددی پاسخ لرزه ای ساختگاه متشکل از زیرلایه ی روانگرا شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.5308.2230

محمد آدم پیراء؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی درخشندی؛ حسین جواهری کوپائی