نویسنده = بدو، کاظم
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی غیراشباع (مطالعه موردی خاکهای منطقه نازلوی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5022.2193

کاظم بدو؛ هادی علی اشرفی


2. مطالعه اثر ناهمسانی ذاتی بر رفتار خاک‌های ریزدانه منطقه شمال تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.50116.2287

حسین سلطانی جیقه؛ چیا زارعی؛ کاظم بدو


4. استفاده از میکروسیلیس برای بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی رس نازلو

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 91-100

کاظم بدو؛ حمید امدادی