نویسنده = پیرقلی کیوی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی رفتار شالوده‌های ساخته شده با بتن سبک و مسلح ‌شده با میلگرد بسپاری (G‌F‌R‌P)

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 33-40

اصغر وطنی اسکویی؛ محمد پیرقلی کیوی؛ حسن عراقی