نویسنده = امینی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 23-29

سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ افشین امینی