نویسنده = اشتهاردیان، احسان اله
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 121-135

احسان اله اشتهاردیان؛ رضا عباس نیا؛ جواد محمدی تقی آباد؛ علیرضا چاله کایی