نویسنده = پورشاء، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی لرزه‌یی ساختمان‌های جداسازی‌شده با استفاده از تحلیل‌های بارافزون

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 3-14

مهدی پورشاء؛ حسین نخستین فعال