نویسنده = تجریشی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی