نویسنده = بهمنش، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شکل دیواره‌ی تبدیل‌های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 57-62

حجت صادقی؛ رسول دانشفراز؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک پور