نویسنده = آذربخت، علیرضا
تعداد مقالات: 11
1. استفاده از روش بازنمونه‌گیری داده‌ها در تدقیق رابطه کاهندگی بور-اتکینسون 2008

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5685.2262

زینب رفیعی؛ علیرضا آذربخت؛ زینت رجبی


2. ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه دارای نامنظمی غیرهندسی در امتداد ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5396.2238

ابراهیم فدایی؛ حمزه شکیب؛ علیرضا آذربخت


4. مطالعه تاثیر لحاظ عدم قطعیت‌های عمق رخدادها در نتایج تحلیل خطر لرزه‌یی احتمالاتی

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 111-118

مهدی موسوی؛ علی فرهادی؛ علیرضا آذربخت؛ حمید زعفرانی


5. تفکیک خطر لرزه یی شاخص اتا در طیف های شرطی

دوره 32.2، شماره 1.2، بهار 1395، صفحه 139-147

محمدعلی مهندسی؛ علیرضا آذربخت


6. ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه‌ی داده‌های فلات ایران

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 137-146

سحرالسادات راه پیما؛ علیرضا آذربخت


9. اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-96

مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت؛ محمد نوری زاده


11. اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-115

محسن غفوری آشتیانی؛ مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت