نویسنده = توکلی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 7
3. خوشه بندی کاتالوگ لرزه یی و مدل سازی پس لرزه ها با استفاده از مدل ETAS

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 35-42

10.24200/j30.2019.1451

نادر داودی؛ حمیدرضا توکلی؛ عبداله جلیلیان؛ مهدی زارع


5. تأثیر نوع سیستم باربر جانبی در عملکرد لرزه‌یی قاب‌های فولادی ویژه تحت خرابی پیش‌رونده

دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 101-108

حمیدرضا توکلی؛ علی رشیدی آلاشتی؛ سوده اکبرپور


7. اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 81-93

لیلا کلانی ساروکلایی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ حمیدرضا توکلی