نویسنده = باباخانی، بنفشه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی