نویسنده = حافظی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 49-56

مسعود حافظی؛ فرزانه وهابزاده؛ بهرام ناصرنژاد؛ الهام مفرح؛ نرگس فلاح