نویسنده = امیر شاه کرمی، سید عبدالعظیم
تعداد مقالات: 1
1. تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 11-16

سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی؛ محمود حسن‌پور متی کلایی