نویسنده = توفیقی اسفهلان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر متغیرهای هندسی در رفتار سیستم مهاربند کابلی با آرایش Y شکل

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 115-122

مجید برقیان؛ حسین توفیقی اسفهلان