نویسنده = الاسلام صدرنژاد، سید خطیب
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 44-49

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ حمید خرسند؛ عبدالرضا نانگیر