نویسنده = ابوالقاسمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده