نویسنده = بابازاده، عباس
تعداد مقالات: 4
2. کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده


3. تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-27

عباس بابازاده؛ سیدرضا سیدعلیزاده گنجی


4. حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 53-57

هدایت ذکایی‌آشتیانی؛ امیرحسین شهپر؛ عباس بابازاده