نویسنده = افشار، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله‌ی زمان‌بندی پروژه در حالت چندگانه (M‌R‌C‌P‌S‌P) به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 101-112

محمدحسن سبط؛ محمدرضا افشار؛ یعقوب علیپوری